HOME

Recent Updates

6 Tech Trends for the Enterprise in 2019

                     

6 เทรนด์แนวโน้มเทคโนโลยีระดับองค์กรปี 2019

1.ปีแห่ง Machine Learning
“เรารู้แล้วว่า Machine Learning คือของจริง” หลายสิ่งหลายอย่างอาจยังคลุมเครือแต่ Machine Learning แสดงให้เราเห็นแล้วว่ามีแอปพลิเคชันจำนวนมากสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ได้และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการนำไปใช้งานเท่านั้น รวมถึงยังมีช่องว่างอีกมากที่สามารถพัฒนาอัลกอริทึมในงานนี้ได้ แม้ว่างานบางอย่าง เช่น Chatbot จะสามารถนำไปใช้จริงได้แล้วแต่กรณียากๆ เช่น อัลกอริทึมในการอ่านภาพรังสีวิทยา หรือ การทำนายกลุ่มลูกค้ายังคงไม่สมบูรณ์ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมองหาความสามารถด้านนี้หรือต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรจากที่อื่น
2.Big Data เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป
แต่ก่อนที่เราเคยกลัวว่า Big Data จะใช้ไม่ได้จริง ขาดคนมาทำหรือผลลัพธ์ไม่แน่นอน ปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งนี้คือปัจจัยที่สามารถทำให้ชนะตลาดได้ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ที่จบออกมาก็เริ่มมีความรู้ด้านนี้มาด้วยแล้วทำให้พอที่จะนำไปใช้งานต่อได้ในการทำงาน
3.Blockchain จะถูกใช้งานอย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่มีเท่ห์ๆ
Blockchain จะถูกนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่ต้องนำไปใช้เพราะว่าเท่ห์ดีทั้งที่ Usecase นั้นอาจไม่เหมาะเลย โดยงานที่ต้องมีการกระจายและควมคุมจะเหมาะกับเทคโนโลยีนี้ เช่น Wallmart ที่ต้องใช้เพื่อติดตามสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
4.Digital Transformation คือสิ่งที่ต้องทำ
ทุกวันนี้หากบริษัทไหนยังคงไม่ทำ Digital Transformation นั้นจะเสียผลประโยชน์หนักแน่เพราะหากคู่แข่งทำสำเร็จก่อนก็จะอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนหลายอย่างทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดีกว่า ดังนั้นจะไม่ทำไม่ได้
5.Cyber Security ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง
องค์กรต้องคิดปกป้องบริษัทอย่างรอบคอบและควรจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจสอบเพราะตัวเองย่อมมองไม่เห็นความบกพร่องของตนจึงต้องใช้สายตาจากคนนอกเข้ามาช่วยทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อจะได้เข้าใจว่าปัญหาอะไรอยู่ตรงไหน รวมถึงเทคโนโลยีอย่าง IoT ก็เป็นปัจจัยที่สร้างความซับซ้อนและทำให้เกิดช่องโหว่เพิ่มขึ้นจึงไม่ควรละเลย
6.Cloud กลายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือน On-premise แบบเดิม
ในช่วงแรกของ Public Cloud องค์กรหลายแห่งยังคงไม่แน่ใจในการย้ายข้อมูลขึ้นไปเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงปลอดภัย ต่อมาก็รับรู้ได้ว่านั่นไม่จริง อย่างไรก็ตาม On-premise อาจจะมีราคาถูกกว่ากับองค์กรที่มีการรันงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ในมุมของ Cloud นั้นอาจเหมาะกับงาน เช่น Machine Learning ที่ต้องการเครื่องแรงสุดๆ ในการแก้ปัญหาระยะเวลาหนึ่งดังนั้นการซื้อเครื่องมาอาจไม่ตอบโจทย์
Reference :Techtalkthai