NEWS & ACTIVITIES
VPP Progressive Ltd. เตรียมพร้อมเสริมความแข็งแกร่งองค์กรด้วยระบบ INFOR M3 by Lawson Software (Thailand) Co., Ltd.
03.08.2015
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา  — บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ  ได้มีการเปิดตัวโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตัวใหม่ โดยให้ความไว้วางใจใช้บริการ
บริษัท ลอว์สัน ซอฟแวร์ (ไทยแลนด์) ติดตั้งระบบ INFOR M3 ให้กับกลุ่มบริษัททั้งหมด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟคั่ว อุปกรณ์ในการชงกาแฟ ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่  ธุรกิจร้านกาแฟแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ (Caffè D´Oro)  ได้ตัดสินใจเสริมทัพความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร ด้วยการติดตั้งระบบซอฟแวร์ INFOR M3 เป้าหมายคือการเชื่อมโยงทุกกระบวนการทำงานเข้าด้วยกัน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  มุ่งเน้นในเรื่องกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยและสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ตลอดสายการผลิตและสายการจำหน่าย   เพื่อการควบคุมคุณภาพและให้ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ากาแฟและเบเกอรี่ที่ผลิตจากบริษัท ใช้วัตถุดิบจากที่ใด ผลิตจากแหล่งใด เมื่อไร มีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อให้เกิดมั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างถูกควบคุมโดยระบบ  นอกจากนี้จะทำให้การวางแผนการผลิต เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการที่แท้จริง สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม   ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จควบคู่กันกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน  ซึ่งจะสร้างองค์ความรู้ภายในให้แก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้งานระบบและกระตุ้นให้มีการตื่นตัวที่จะใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร อย่างกว้างขวางต่อไป